Stichting Dichterbij

Stichting Dichterbij helpt mensen met een verstandelijke beperking om te ontdekken wat ze leuk vinden en kunnen. En hun talenten in te zetten op het werk, op school en thuis. Na de reorganisatie van Dichterbij in hebben ze mij gevraagd om hun visie voor 2020 te concretiseren. Voor de klant, de mensen om hen heen en de organisatie zelf. 

Veel perspectieven dus, die ik vatte in een presentatie.
Opgebouwd uit 29 plaatjes.